edycje:  2010201120122013Stowarzyszenie JAROCIN XXI
Funkcjonuje od 1999r. Prowadzi projekty edukacji kulturalnej (m. in. warsztaty teatralne, akademia filmowa). Jest też organizatorem Wielkiego Teatru w Małym Mieście - całorocznego przeglądu najlepszych sztuk polskich teatrów (m. in. Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Polonia Krystyny Jandy, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Teatr Strefa Ciszy). Od 2008r. Stowarzyszenie prowadzi kino "Echo" w Jarocinie, któremu - z inicjatywy JAROCINA XXI - od 2009r. patronuje Piotr Łazarkiewicz. www.jarocin21.jarocin.info


FILMFORUM
FILMFORUM jest ogólnopolską organizacją zajmująca się od 2003 roku produkcją festiwali, imprez masowych, pokazów plenerowych, szkoleń, konferencji, warsztatów i akcji promocyjnych. FILMFORUM tworzy także kompleksowy program promocji młodych talentów filmowych na bardzo szerokiej płaszczyźnie, dając początkującym i utalentowanym filmowcom różnorakie możliwości prezentacji swoich dokonań, weryfikacji umiejętności i zderzenia własnej twórczości z szerszą publicznością i innymi autorami. W skład ekipy organizacyjnej FILMFORUM wchodzą osoby posiadające bogaty dorobek w zakresie realizacji przedsięwzięć filmowo-artystycznych. www.filmforum.pl


Instytut KOSMOPOLIS
Podstawowym celem Instytutu KOSMOPOLIS - Fundacji Nauki, Kultury i Edukacji jest tworzenie wartościowych przedsięwzięć, wypracowanie innowacyjnych form działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej oraz kreowanie aktywności społecznej w tym zakresie. Instytut organizuje wydarzenia artystyczne i rozrywkowe (festiwale, przeglądy, pokazy), konferencje oraz panele dyskusyjne; opracowuje programy edukacyjne, specjalistyczne warsztaty i szkolenia; przygotowuje wydawnictwa, ekspertyzy i opinie; wspiera lokalne inicjatywy kulturalne i edukacyjne oraz realizuje projekty naukowo-badawcze. Założyciele i współpracownicy Instytutu to ludzie o kilkunastoletnim doświadczeniu w pracy w sektorach kreatywnych. KOSMOPOLIS dysponuje bogatą bazą danych i pracuje z wieloma wybitnymi i rozpoznawalnymi postaciami z polskiego życia publicznego i kulturalnego. www.kosmopolis.plMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo powstałe w 2005 roku jako skutek przekształcenia się Ministerstwa Kultury. Od 2007 roku Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Bogdan Zdrojewski. Do głównych działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona dóbr kultury, wspieranie inicjatyw kulturalnych poprzez liczne dotacje w zakresie wydarzeń artystycznych, edukacji kulturalnej czy wymiany kulturalnej Polski z innymi krajami. www.mkidn.gov.pl


Fundacja Legalna Kultura
Fundacja jest inicjatorem i organizatorem kampanii społecznej promującej korzystanie z legalnych źródeł kultury. Wraz z odbiorcami kampanii i jej partnerami Legalna Kultura tworzy bazę legalnych źródeł kultury i wspiera powstawanie nowych. Bierze udział w największych wydarzeniach kulturalnych w Polsce i organizuje warsztaty edukacyjne.

Paris Music
Największy polski bank muzyki i efektów dźwiękowych. Repertuar PARIS MUSIC to ponad 1.000.000 licencjonowanych nagrań z najlepszych niezależnych bibliotek muzycznych oraz ze wszystkich katalogów Universal Publishing Production Music. W zbiorach PARIS MUSIC można znaleźć oprawę filmów, reklam, programów telewizyjnych i radiowych, prezentacji multimedialnych, serwisów internetowych oraz reportaży. Z firmą współpracują największe studia produkcyjne oraz stacje radiowo-telewizyjne w Polsce i na świecie.
© 2010-2020 Stowarzyszenie Jarocin XXIpolityka cookieswebadmin: JaMic